หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 2324 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.236.214.224
คุณเข้าชมลำดับที่ 949,395

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน  

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน  (ราษฎร์วิริยะบำรุง)

 ข้อมูลทั่วไป

     ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)

      ตั้งอยู่ที่   :    หมู่ 12   ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110 

      โทรศัพท์/โทรสาร   :   0-3563-1888     

      Website   :   http://school.obec.go.th/manow\    

      สังกัด   :     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง 

      เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

      มีเขตพื้นที่บริการ  หมู่ 12  ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  หมู่ 3 , 4  ตำบลม่วงเตี้ย

 ข้อมูลด้านบริหาร

ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  :  นายบรรจบ  เฉลยมรรค   โทร.082-0505-877

              วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษาบัณฑิต      สาขา  เคมี  จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

              (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา)

               ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  30  ตุลาคม  2551  ถึงปัจจุบัน

  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

          โรงเรียนวัดมะนาวหวาน  (ราษฎร์วิริยะบำรุง)  ตั้งอยู่หมู่ที่  12  ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  อำเภอวิเศษชัยชาญ  อยู่ห่างจากสำนักงานประถมศึกษาอำเภอวิเศษชัยชาญ  ประมาณ  3  กิโลเมตรเศษ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2482   โดยนายยก    สุกใส  ธรรมการอำเภอวิเศษชัยชาญ  เป็นประธานพิธีเปิด เดิมชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลศาลเจ้าโรงทอง  3  (วัดมะนาวหวาน)  ใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน  มีนายจรูญ   วงศ์นาค   เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  กระทั่งปี  พ.ศ.2510  จึงได้รับงบประมาณ  100,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  014  (พิเศษ)  ขนาด  6   9  เมตร  จำนวน  3  ห้องเรียน  รวมเงินบริจาคอีก  25,000  บาท  หลวงพ่อเล็ก  จิตติวิริโย   เจ้าอาวาสสมัยนั้นเป็นประธานจัดสร้าง  ได้ทำพิธีเปิดและใช้ชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน  (ราษฎร์วิริยะบำรุง)  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2510

                ปัจจุบันโรงเรียนมี อายุ  70 ปี อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระครูพิศิษฏ์   รัตโนภาส  เจ้าอาวาส  วัดมะนาวหวานและเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงประถมศึกษาปีที่  6  รับนักเรียนในเขตบริการจากหมู่บ้าน  จำนวน  3  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  12  ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  หมู่ที่  3  และ  4  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  มีนักเรียนรวม  103  คน  ครูอาจารย์  7  คน  และลูกจ้างชั่วคราว  1  คน  มีอาคารเรียน  2  หลัง  แบบ  014  แบบ  014  พิเศษ  และ โรงฝึกงาน(โรงอาหาร)  1  หลัง  บ้านพักครู  1  หลัง  ส้วม  4  หลัง  ถังเก็บน้ำฝน  1  ชุด

  ปรัชญาโรงเรียน

               ศึกษาดี  มีคุณธรรม  ผู้นำอนามัย

  คำขวัญโรงเรียน

               ศึกษาดี  มีวินัย  น้ำใจประเสริฐ  เลิศอนามัย 

  สีประจำโรงเรียน

               สีเหลือง ฟ้า

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

               ต้นคูณ

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
Tel : 0-3563-2543
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.