หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.214.224
คุณเข้าชมลำดับที่ 949,261

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสุวิช จุลสะอาด
ประธานสภา


นายวัชระ ชาวนา
รองประธานสภา


นายอานันต์ อินทร์จันทร์
เลขานุการ


นางพัฒนา ปื่นวิเศษ
สมาชิก อบต. หมู่ที่1


นายอำนวย ปรากฎผล
สมาชิก อบต. หมู่ที่1


นางรัตนา ทองนิล
สมาชิก อบต. หมู่ที่2


นายเผดิม ไพรพฤกษานุรักษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่4


นางวนิดา ยอดเถื่อน
สมาชิก อบต. หมู่ที่7


นายสมาน หนุมาน
สมาชิก อบต. หมู่ที7


นางทองก้อน เศรษฐี
สมาชิก อบต. หมู่ที่8


นางสาว บุญนาค สัตย์ใจเที่ยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่8


นายวิจิตร์ แสงวิเชียร
สมาชิก อบต. หมู่ที่9


นายจำรัส แก้วมีศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่9


นายวิโรจน์ แสงทับทิม
สมาชิกหมู่ที่ 10


นางสาวศศิธร แพรเขียว
สมาชิก อบต. หมู่ที่11


นางสมหมาย ลาภอุดม
สมาชิก อบต. หมู่ที่11


นายสมชาย นิ่มนวล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12


นายวิเชียร แรมพัฒนา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
Tel : 0-3563-2543
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.